REGULAMIN BUKOLIKA

 

 

Dziękując, że wybrali Państwo nasze domki do spędzenia krótszego, lub dłuższego pobytu, zachęcamy do przeczytania regulamiu, w celu zapoznania sie z klikoma zasadami BUKOLIKA, po to aby Państwa pobyt tutaj upłynął miło i bezpiecznie.

 

 

1.       Gości przebywających w domkach prosimy o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. 

2.       Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu (chyba że indywidualnie zostanie uzgodnione inaczej)

3.       Wysokość i termin wpłaty zaliczki uzgadniany jest indywidualnie w mailu potwierdzającym rezerwację.

4.       Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

5.       Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w czasie pobytu w domkach (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłacona zaliczka).

6.       W terminach takich jak: długie weekendy, święta lub sylwester, mogą obowiązywać inne zasady rozliczeń, o czym gość zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym rezerwację.

7.       Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

8.       Na czas pobytu pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł. Kaucja podlega zwrotowi po odebraniu domku, chyba że zostaną stwierdzone braki i/lub zniszczenia. W takim przypadku kaucja zostanie zatrzymana do czasu udokumentowanego ustalenia wysokości szkody, nie dłużej jednak niż 21 dni. W przypadku, gdy właściciel nie udokumentuje wysokości szkody w terminie 21 dni, kaucja podlega niezwłocznemu zwrotowi.

9.       Do korzystania z domków uprawnione są osoby uwzględnione w rezerwacji. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie BUKOLIKA po uprzednim zgłoszeniu właścicielom.

10.    W BUKOLIKU nie akceptujemy zwierząt.

11.    Goście przebywający na terenie BUKOLIKA ubezpieczeni są we własnym zakresie.

12.    Opuszczenie domku odbywa się w towarzystwie Właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

13.    Każdy z gości proszony jest o  uważne obchodzenie się z wyposażeniem domków.

14.    Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi.

15.    Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.

16.    W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. W szczególności należy zwrócić uwagę  na bliskość stawu, lub znajdujący się piec wolnostojący w domu. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

17.    Na terenie BUKOLIKA w godzinach 22:00 - 8:00 wyznaczamy czas ogólnego wyciszenia, tak aby nie zakłócać wypoczynku innym gościom.

18.    W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.

19.    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach

20.    Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

21.    W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

 

22.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

fot: Guillem Lopez

fot: Michał Mrowiec